Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIII/351/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-12-27 12:02
dokument Uchwała Nr XLIII/350/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Stare Czarnowo 2023-12-27 12:02
dokument Uchwała Nr XLIII/349/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 listopada 2023 r. 2023-12-27 12:01
dokument Uchwała Nr XLIII/348/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok 2023-12-27 12:01
dokument Uchwała Nr XLIII/347/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2029 2024-01-03 15:35
dokument Uchwała Nr XLIII/346/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2024 2023-12-27 12:00
dokument Uchwała Nr XLII/345/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo na rok 2024 2023-11-29 09:29
dokument Uchwała Nr XLII/344/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy 2023-11-29 09:26
dokument Uchwała Nr XLII/343/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy 2023-11-29 09:25
dokument Uchwała Nr XLII/342/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec na lata 2023-2030 2023-11-29 09:23
dokument Uchwała Nr XLII/341/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 2023-11-29 09:23
dokument Uchwała Nr XLII/340/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-11-29 09:21
dokument Uchwała Nr XLII/339/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 2023-11-29 09:21
dokument Uchwała Nr XLI/338/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2024-2027 2023-10-31 14:12
dokument Uchwała Nr XL/337/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-10-13 09:07
dokument Uchwała Nr XL/336/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-10-13 09:07
dokument Uchwała Nr XL/335/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-10-13 09:06
dokument Uchwała Nr XL/334/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2023-10-13 09:05
dokument Uchwała Nr XL/333/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-10-13 09:04
dokument Uchwała Nr XL/332/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 288/24, położonej w obrębie Glinna, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-10-13 09:03
dokument Uchwała Nr XL/331/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 288/23, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-10-13 09:02
dokument Uchwała Nr XL/330/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości 2023-10-13 09:01
dokument Uchwała Nr XL/329/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przekazania wniosków według właściwości 2023-10-13 09:00
dokument Uchwała Nr XL/328/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2023-10-13 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/327/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-09-01 15:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/326/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-09-01 15:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/325/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033 2023-09-01 15:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/324/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033 2023-06-29 12:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/323/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-06-29 11:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/322/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Stare Czarnowo 2023-06-29 11:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/321/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stare Czarnowo 2023-06-29 11:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Stare Czarnowo do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2023-06-29 11:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/319/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. 2023-06-29 11:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/318/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2022 r. 2023-06-29 11:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/317/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania 2023-06-29 11:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/316/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033 2023-05-29 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/315/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-05-29 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/314/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-05-29 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 43, położonej w obrębie Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-05-29 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/312/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/307/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2023-05-29 08:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/311/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VII/60/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2023-05-29 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/310/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Binowo 2023-05-29 08:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/309/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy stare Czarnowo na 2023 rok 2023-03-29 10:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/308/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2024 2023-03-29 10:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/307/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2023 roku 2023-03-29 10:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/306/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe 2023-03-29 10:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/305/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 166/10 i 165/10, położonej w obrębie Stare Czarnowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2023-03-29 10:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/304/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej numerem działki 72/9, położonej w obrębie Dębina, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-03-29 10:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/303/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Warcisława 7/7 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2023-03-29 10:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/302/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o adresie Dębina 26/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2023-03-29 10:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/301/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o adresie ul. Szczecińska nr 45/3 w Starym Czarnowie z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2023-03-29 10:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/300/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 2023-03-29 10:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/299/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" 2023-03-29 10:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/298/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" 2023-03-29 10:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/297/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-03-29 10:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/296/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-03-29 10:22
dokument Uchwała Nr XXXV/295/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo 2023-02-17 14:02
dokument Uchwała Nr XXXV/294/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo "Wsparcie Seniora" na rok 2023 2023-02-17 14:03
dokument Uchwała Nr XXXV/293/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-17 14:03
dokument Uchwała Nr XXXV/292/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-17 14:03
dokument Uchwała Nr XXXV/291/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 2023-02-20 14:16
dokument Uchwała Nr XXXV/290/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-02-17 13:59
dokument Uchwała Nr XXXV/289/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2023-02-17 13:58