Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VI/42/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie.

UCHWAŁA NR VI/42/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r.


w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych / Dz. U. Nr 264, poz. 2208 ./. Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Dobropole Gryfińskie, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/89/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 3, poz. 28 r. ), wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
    „ § 3. Obszar działania sołectwa obejmuje miejscowości: Dobropole  Gryfińskie, Sosnówko”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VI/42/07 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r. 
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie

Osada Sosnówko, dotychczas nie była przypisana do żadnego sołectwa Gminy Stare Czarnowo. Położenie i połączenia drogowe wskazują, że należy przyporządkować ją do obszaru działania sołectwa Dobropole Gryfińskie. W związku z powyższym należy dokonać zmiany w Statucie .

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-03-2007 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-04-2007 13:13