Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/255/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXV/255/06

UCHWAŁA NR XXXV/255/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 

w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 4.500 zł

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.000 zł

Rozdział

75023

Urzędy gmin

3.000 zł

§ 0920

Pozostałe odsetki

3.000 zł

 

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.500 zł

Rozdział

92695

Pozostała działalność

1.500 zł

§ 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.500 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 4.500 zł

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000 zł

Rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.000 zł

§ 4270

Zakup usług remontowych

3.000 zł

 

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.500 zł

Rozdział

92695

Pozostała działalność

1.500 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.500 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV / 255/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Do budżetu Gminy wprowadza się kwotę 1.500 zł wynikającą z umowy nr 1/SP/DC-G/2006 z  dnia 20 kwietnia 2006 r. zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Gryfińskiego a Wójtem Gminy w Starym Czarnowie w sprawie udzielenia przez Powiat dotacji celowej na dofinansowanie organizacji imprezy sportowo-kulturalnej pn. Turniej Piłki Nożnej Stare Czarnowo 2006, która odbędzie się w dniu 01.05.2006 w Kołbaczu.
Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w  Starym Czarnowie naliczył Gminie odsetki od lokaty na rachunku bankowym w wysokości 3.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na malowanie świetlicy wiejskiej w Dobropolu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:17