Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/256/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie.

UCHWAŁA NR XXXV/256/06

UCHWAŁA NR XXXV/256/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 37 ust. ]2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gminną zabudowaną domem jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi nr 494/5 o powierzchni 1584 m2 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXV/256/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 494/5 o powierzchni 1584 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, która nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
W rejestrze gruntów posiada symbol użytku B. 
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 1 stycznia 2004 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka 494 z której wydzielono działkę nr 494/5 oznaczona jest symbolem 16 U, M - teren projektowanej i istniejącej zabudowy usługowo – mieszkalnej. Postulowany typ usług – rzemiosło nieuciążliwe
Dnia 29.06.2005r. Pani Marianna Stramska złożyła w Urzędzie Gminy podanie o sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z działką siedliskową, który zajmuje od 1945 roku. Powyższa nieruchomość, do czasu przejęcia na rzecz Gminy Stare Czarnowo, użytkowana była na podstawie umowy najmu z PKP S.A.
Z uwagi na formę i okres użytkowania przedmiotowej nieruchomości, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zasadnym jest sprzedanie jej zainteresowanej w trybie bezprzetargowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:18