Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/258/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XXXV/258/06

UCHWAŁA NR XXXV/258/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, lit. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 494/1 o pow. 0,2401 ha i nr 494/4 o pow. 0,2385 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXV/258/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki nr 494/1 o powierzchni 0,2041 ha oraz nr 494/4 o powierzchni 0,2385 ha , położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, które nie posiadają urządzonej księgi wieczystej.
W rejestrze gruntów posiadają symbol użytku Bp.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 1 stycznia 2004 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka 494 z której wydzielono ww. działki, oznaczona jest symbolem 16 U, M - teren projektowanej i istniejącej zabudowy usługowo – mieszkalnej. Postulowany typ usług – rzemiosło nieuciążliwe.
Aktualnie nieruchomości są niezagospodarowane, dlatego też należy przeznaczyć je do sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:20