Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/259/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żelewo.

UCHWAŁA NR XXXV/259/06

UCHWAŁA NR XXXV/259/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żelewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działkę gminną nr 199/1 o powierzchni 500 m2 z obrębu ewidencyjnego Żelewo na poszerzenie nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 199/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXV/259/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr 199/1 o powierzchni 500 m2 , położonej w obrębie ewidencyjnym Żelewo. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr 16173 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie. W rejestrze gruntów posiada symbol użytku PsIV.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 1 stycznia 2004 roku oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka oznaczona jest symbolem C19 UT – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Maksymalna wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji. Wschodnią granicę zainwestowania warunkuje rzędna 15 m npm.
Powyższa nieruchomość użytkowana jest przez Panią Lidię Siemak zam. Żelewo nr 36 na podstawie umowy dzierżawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku.
W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się małą powierzchnią oraz kształtem nie pozwalającym na samodzielne zagospodarowanie, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zasadnym jest sprzedaż na powiększenie nieruchomości przyległej nr 199/4, która jest własnością Pani Siemak.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:22