Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/260/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącą własnością osoby f

UCHWAŁA NR XXXV/260/06

UCHWAŁA NR XXXV/260/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącą własnością osoby fizycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanej - działka nr 494/7 o pow. 0,1397 ha, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo  na nieruchomość niezabudowaną - działka nr 438/4 o pow. 0,1292 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXV/260/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 494/7 o powierzchni 1397 m2 położonej przy ulicy Szkolnej w Starym Czarnowie, natomiast właścicielem działki nr 438/4 o powierzchni 1292 m2 położonej przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie jest Pani Polak Barbara zam. Płoty ul. Jagiellońska nr 32/1.
W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 120 oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfińskiej, wystąpiła konieczność zajęcia części działki nr 438/4.
Czynności urzędowe, jakie podjęto w celu odkupienia niezbędnej do realizacji zadania powierzchni gruntu nie przyniosły spodziewanych efektów dlatego też, w celu rozwiązania zaistniałego problemu należy dokonać zamiany ww. nieruchomości.
Ze względu na wagę inwestycji dla dalszego rozwoju miejscowości Stare Czarnowo, zamianę należy dokonać bez stosowania dopłat wynikających z różnicy w powierzchni przedmiotowych działek ,a koszty z tym związane pokrywa w całości Gmina Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:33