Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX/286/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu.

UCHWAŁA NR XXXIX/286/06

UCHWAŁA NR XXXIX/286/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Maksymalna liczba miejsc w oddziale przedszkolnym dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat wynosi 25.

§ 2. Ustala się miesięczną stałą opłatę za opiekę i zajęcia dydaktyczne do 5 godzin dziennie w wysokości 100,00 zł (bez wyżywienia) dla jednego dziecka w wieku od 3 do 5 lat. Stała opłata miesięczna jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3.

  1. Tworzy się możliwość przedłużenia czasu pobytu dziecka w wieku od 3 do 5 lat o 2 godziny dziennie tj. do 7 godzin za stałą opłatą miesięczną w wysokości 140,00 zł (bez wyżywienia), która jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.
  2. Warunkiem przedłużenia dziennego pobytu dziecka w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu jest stworzenie co najmniej dziesięcioosobowej grupy w wyżej określonej kategorii wiekowej.

§ 4. Opłata za posiłki określona będzie zgodnie z kalkulacją żywieniową i podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej stanowi: równowartość dziennych kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożonej przez ilość dni kalendarzowych w danym miesiącu w którym przedszkole jest otwarte.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/214/05 Rady Gminy Stare Czarnowo  z 19 września 2005r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 1 listopada 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXXIX /286/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.

Zmiany w świadczeniach Przedszkola Publicznego w Kołbaczu podyktowane są oczekiwaniami mieszkańców Gminy Stare Czarnowo oraz wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkól w Kołbaczu. Wzrost wysokości stałej opłaty miesięcznej do 140,00 zł wynika z przedłużonego o 2 godziny, dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-11-2006 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2006 14:29