Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX/291/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXXIX/291/06

UCHWAŁA NR XXXIX/291/06
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;   z 2006 r. Nr 17, poz. 128)w związku z art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199)   Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na    2007 rok w wysokości:

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5t i poniżej 12t
 
a/ od 3,5t do 5,5t włącznie 320,00zł
b/ od 5,5t do 9 t włącznie 429,00zł
c/ od 9 t do poniżej 12 t 640,00zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Załącznik Nr 1

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i  poniżej 12 t

807,00zł

4. Od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t

Załącznik Nr 2

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

693,00zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

Załącznik Nr 3

7. Od autobusów wyprodukowanych do końca 2001r.o liczbie miejsc do  siedzenia:

 

a/ mniej niż 30 miejsc 1.500,00zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.862,00zł
w przypadku posiadania katalizatora spalin stawkę obniża się o 10%  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/229/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.   

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE  L  187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w  niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/291/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  /w tonach/ Stawka podatku   / w złotych /
Nie mniej niż Mniej niż Oś jedna /osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym  lub z zawieszeniem uznanym  za równoważne Inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych

Dwie osie

12 13 419,00 525,00
13 14 469,00 575,00
14 15 525,00 625,00
15 595,00 1.362,00

Trzy osie

12 17 469,00 575,00
17 19 525,00 625,00
 19 21 575,00 732,00
21 23 732,00 1.145,00
23 25 1.145,00 1.665,00
25 1.145,00 1.665,00

Cztery osie i więcej

12 25 732,00 782,00
25 27 732,00 1.145,00
27 29 1.145,00 1.765,00
29 31 1.765,00 2.475,00
31 1.765,00 2.475,00
 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/291/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
Ciągnik siodłowy    +   naczepa,
Ciągnik balastowy   +  przyczepa
 /w tonach/

Stawka podatku  / w złotych /

Nie mniej

Mniej niż

Oś jedna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym  lub z zawieszeniem uznanym   za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12 18 419,00 469,00
18 25 525,00 575,00
25 31 625,00 989,00
31 1.513,00  1.950,00

Trzy osie

12 40 1.362,00 1.877,00
40 1.877,00 2.525,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/291/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa /przyczepa  +  pojazd silnikowy/
w tonach

Stawka podatku /w złotych /

Nie mniej niż Mniej niż Oś jedna /osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym  za równoważne
Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12 18 262,00 323,00
18 25 373,00 424,00
25 475,00 560,00
Dwie osie
12 28 424,00 676,00
28 33 676,00 857,00
33 38 878,00    1.363,00
38 1.196,00    1.545,00
Trzy osie i więcej
12 38 726,00 989,00
38 989,00 1.293,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-11-2006 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2006 14:35