Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIII/159/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXIII/159/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t  
a/ powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 399,74 zł
b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie 536,63 zł
c/ powyżej 9t 800,26 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t Załącznik Nr 1
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5t i poniżej 12t 1.008,66 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t

Załącznik Nr 2

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

866,95 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 3

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.615,11 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.900,21 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/77/07 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

§ 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:05