Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/261/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XXXVII/261/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 /, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281, Nr 206, poz.1590 / oraz Uchwały Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom,  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

  1. lokal mieszkalny w miejscowości Nieznań nr 3/4 o powierzchni użytkowej 70,95 m2 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego w działce i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na nieruchomości nr 42/3 obręb Nieznań o powierzchni 2247 m2, posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1Y/00033435/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 42/8 obręb Nieznań o powierzchni 454 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1Y/00033431/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w skład której wchodzi pomieszczenie gospodarcze o powierzchni około 20 m2.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wyceny lokalu mieszkalnego w wysokości 80 % przy jednorazowej wpłacie ustalonej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXVII/261/10
Rady Gminy Stare
Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 42/3 o powierzchni 2247 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieznań, posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr SZ1Y/00033435/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3 w skład którego wchodzi lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 70,95 m2 . W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B-RIVa”. Gmina Stare Czarnowo jest również właścicielem, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 42/8 o powierzchni 454 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nieznań, posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr SZ1Y/00033431/6 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 283 m2. W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B-RIVa”.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, działki 42/3 i 42/8 oznaczone są symbolem C1 MR - teren istniejącej zabudowy zagrodowej - adaptacja.

Dnia 5 stycznia 2010 r. Pani Jaskólska Marzanna, która na podstawie umowy najmu z dnia 3 listopada 2006 r. jest najemcą na czas nieoznaczony przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. około 20 m2 znajdującego się w budynku gospodarczym posadowionym na działce nr 42/8 złożyła w Urzędzie Gminy wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz zajmowanego pomieszczenia gospodarczego.

Z uwagi na formę i okres użytkowania przedmiotowej nieruchomości, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałę Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, zasadnym jest sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 42/3 zainteresowanej w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80% bonifikaty, oraz sprzedaż - proporcjonalnie do powierzchni użytkowanego pomieszczenia gospodarczego - udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 42/8, na której zlokalizowany jest budynek gospodarczy, bez stosowania bonifikaty.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2010 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 15:16