Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo 2010-11-24 07:51
dokument UCHWAŁA NR XLII/297/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w części obrębów Kartno i Żelisławiec. 2010-11-23 12:13
dokument UCHWAŁA NR XLII/296/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino. 2010-11-23 12:10
dokument UCHWAŁA NR XLII/295/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 2010-11-23 12:05
dokument UCHWAŁA NR XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011 2010-11-23 12:34
dokument UCHWAŁA NR XLII/293/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2010-11-23 12:33
dokument UCHWAŁA NR XLII/292/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-11-23 11:55
dokument UCHWAŁA NR XLII/291/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-11-23 11:54
dokument UCHWAŁA NR XLII/290/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-11-23 11:53
dokument UCHWAŁA NR XLI/289/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 2010-09-20 09:49
dokument UCHWAŁA NR XLI/288/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka. 2010-09-20 09:49
dokument UCHWAŁA NR XLI/287/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. 2010-09-20 09:48
dokument UCHWAŁA NR XLI/286/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2010-09-20 09:47
dokument UCHWAŁA NR XLI/285/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmianiy budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2010-09-20 09:13
dokument UCHWAŁA NR XLI/284/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmianiy budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-09-20 09:07
dokument UCHWAŁA NR XLI/283/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-09-20 09:03
dokument UCHWAŁA NR XL/283/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych. 2010-07-02 11:21
dokument UCHWAŁA NR XL/282/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-07-02 11:20
dokument UCHWAŁA NR XL/281/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo. 2010-07-02 11:19
dokument UCHWAŁA NR XL/280/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasd i trybu umarzania, odraczania zapłaty oraz rozkładania na raty werzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych zależności bużetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2010-09-01 11:29
dokument UCHWAŁA NR XL/279/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze roku budżetowego 2010-07-02 11:11
dokument UCHWAŁA NR XL/278/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 r. 2010-07-02 11:12
dokument UCHWAŁA NR XL/277/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 2010-07-02 11:07
dokument UCHWAŁA NR XL/276/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin. 2010-07-02 10:57
dokument UCHWAŁA NR XL/275/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno ? Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 2010-07-02 10:56
dokument UCHWAŁA NR XL/274/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. 2010-07-02 10:52
dokument UCHWAŁA NR XL/273/10 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010r.w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu. 2010-07-02 10:50
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/272/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo. 2010-04-28 08:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie lokali mieszkalnych z Instytutu Zootechniki w Krakowie, położonych w miejscowości Kołbacz i Dębina. 2010-04-28 07:59
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/270/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 2010-04-28 07:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/269/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia 15 % niezbędnych środków finansowych w Budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 2010-03-25 14:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/268/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. 2010-03-25 14:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. 2010-03-25 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/266/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Procedury opracowania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Czarnowo 2010-03-25 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/265/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. 2010-03-25 13:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/264/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego 2010-03-25 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010. 2010-03-25 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010. 2010-03-25 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/261/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. 2010-02-02 15:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/260/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2010. 2010-02-02 15:15
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/259/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2010 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-02-02 15:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/258/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2010 r. 2010-02-02 15:12
dokument CHWAŁA NR XXXVII/257/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2010 r. 2010-02-02 15:11
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/256/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2010 r. 2010-02-03 12:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. 2010-02-03 12:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. 2010-02-02 15:08
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/253/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2010-02-03 12:12