Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVIII/268/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010r.

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) wprowadziła możliwość tworzenia funduszu sołeckiego poprzez wyodrębnienie w budżecie Gminy środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wnioskowanych przez sołectwa.
Decyzje w sprawie utworzenia ww. funduszu podejmuje Rada Gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Po podjęciu powyższej uchwały, Wójt Gminy w drodze zarządzenia określi wzory: informacji dla sołectwa o wysokości środków funduszu sołeckiego, wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, informacji o odrzuceniu przez wójta wniosku sołectwa nie spełniającego wymogów ustawy oraz pisma sołtysa w sprawie podtrzymania odrzuconego wniosku

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2010 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2010 14:04