Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/106/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w prawie własności budynków gospodarczych w miejscowości Glinna i prawie użytkowania wieczystego gruntu w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

UCHWAŁA NR XV/106/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w prawie własności budynków gospodarczych w miejscowości Glinna i prawie użytkowania wieczystego gruntu w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm. ), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

 

1)udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 288/9 obręb Glinna o powierzchni 683 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00033511/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w prawie własności budynku gospodarczego, w skład którego wchodzą trzy pomieszczenia gospodarcze, oznaczone ma symbolami 1A, 7A, 4B, zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik niniejszej uchwały;

 

2) udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 288/10 obręb Glinna o powierzchni 1.000 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00033512/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w prawie własności budynku gospodarczego, w skład którego wchodzi siedem pomieszczeń gospodarczych, oznaczone ma symbolami 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 2B, 6B, zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

 

3) udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 288/11 obręb Glinna o powierzchni 896 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00033513/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w prawie własności budynku gospodarczego, w skład którego wchodzi siedem pomieszczeń gospodarczych, oznaczone ma symbolami 2A, 7A, 8A, 9A, 3B, 7B, 9B, zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 2. Uczestnictwo w przetargu ogranicza się do właścicieli lokali mieszkalnych w miejscowości Glinna o niżej wymienionych adresach:

 

1) Glinna 23A/1, 23A/4, 23B/2, 23C/1, 23C/2;

2) Glinna 24A/1, 24A/5, 24A/6, 24B/1, 24B/3, 24B5, 24C/2, 24C/5, 4C/6;

3) Glinna 25A/2, 25A/6, 25C/1, 25C/2, 25C/3.

 

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycenę nieruchomości, odpis z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazecie oraz opłatę notarialną ponosi nabywca.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XV/106/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 30 marca 2012r.

 

 

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości zabudowanych stanowiących działki:

- nr 288/9 o powierzchni 683 m?, położoną w obrębie ewidencyjnym Glinna posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00033511/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 398 m2 . W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”;

- nr 288/10 o powierzchni 1.000 m?, położoną w obrębie ewidencyjnym Glinna posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00033512/8, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 427 m2 . W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”;

- nr 288/11 o powierzchni 896 m?, położoną w obrębie ewidencyjnym Glinna posiadającą urządzoną Księgę wieczystą SZ1Y/00033513/5, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 398 m2. W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, działki nr 288/9, 288/10 i 288/11 oznaczone są symbolem B4 MW - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ZZD Kołbacz - adaptacja.

Z uwagi na to, że pomieszczenia w budynkach gospodarczych są funkcjonalnie związane z lokalami mieszkalnymi wymienionymi w treści uchwały, a z przyczyn proceduralnych nie mogły być sprzedane łączenie z nimi, przetarg należy przeprowadzić w trybie ograniczonym do najemców lokali wymienionych w treści uchwały.

 

 

 

 

Sporządził;

Bogdan Adrabiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:04