Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/126/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo.


UCHWAŁA NR XVIII/126/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
12 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2012-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Do załącznika Nr 3 do Uchwały nr XIII/85/11 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - dodaje się treść:

„ Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025 dokonywane są w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków Gminy Stare Czarnowo, które mają wpływ na wynik budżetu.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 października 2012r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozy finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożona Radzie Gminy Stare Czarnowo uchwała w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 aktualizuje plany dochodów i wydatków gminy.

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-10-2012 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2012 14:33