Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/130/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


 

UCHWAŁA NR XVIII/130/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 12 października 2012 r.

 

w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149,poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 849),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Na terenie Gminy Stare Czarnowo tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XVIII/130/12

Rady Gminy Stare Czarnowo.

z dnia12 października 2012 r.

PODZIAŁ GMINY STARE CZARNOWO NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

 

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

sołectwo Binowo

sołectwo Kołowo
obejmujące miejscowości: Kołowo, Kołówko i Mazurkowo

1

2

sołectwo Dobropole Gryfińskie
obejmujące miejscowości: Dobropole Gryfińskie, Sosnówko

1

3

sołectwo Glinna obejmujące miejscowości: Glinna, Gliniec

1

4

sołectwo Kartno

1

5

sołectwo Żelisławiec

1

6

część sołectwa Stare Czarnowo
obejmująca ul. Szczecińską

1

7

część sołectwa Stare Czarnowo
obejmująca ulice: Cichą, Dębińską, Gryfińską, Ogrodową, Plac Kolejowy, Polną, Słoneczną, Szkolną i Św. Floriana

1

8

sołectwo Dębina

1

9

sołectwo Komorówko

sołectwo Żelewo

1

10

część sołectwa Kołbacz
obejmująca ul. Cystersów od nr 1A/1 do nr 3C/7

1

11

część sołectwa Kołbacz
obejmująca ul. Cystersów od nr 4A/1 do nr 6C/7

1

12

część sołectwa Kołbacz
obejmująca ul. Cystersów od nr 7A/1 do nr 8C/7

sołectwo Nieznań

1

13

część sołectwa Kołbacz
obejmująca ul. Szarych Mnichów - od nr 1A/1 do nr 4D/11

1

14

część sołectwa Kołbacz
obejmująca ul. Szarych Mnichów - od nr 5A/1 do nr- 6D/11

1

15

część sołectwa Kołbacz
obejmująca ulice: Bogusława, Fermową i Warcisława

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 października 2012r.

 

Przedstawiony projekt podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz przy uwzględnieniu art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113).

W porównaniu do podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych 2010 roku w przedstawionym projekcie uległy zmianie okręgi wyborcze, które z wielomandatowych należy przekształcić w jednomandatowe.

W przedstawionym podziale Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze nie naruszono reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W 12 sołectwach zamieszkuje 3823 osób. Liczba mandatów: 15, tak więc liczba przedstawicielstwa wynosi 254,86 osób ( 3823:15=254,86).

 

Normy dla poszczególnych okręgów wyborczych wynoszą:

 

Nr 1 351:254,86=1,38

Nr 2 274:254,86=1,08

Nr 3 361:254,86=1,42

Nr 4 152:254,86=0,6

Nr 5 242:254,86=0,95

Nr 6 277:254,86=1,09

Nr 7 330:254,86=1,29

Nr 8 325:254,86=1,28

Nr 9 183:254,86=0,72

Nr 10 209:254,86=0,82

Nr 11 215:254,86=0,84

Nr 12 210:254,86=0,82

Nr 13 279:254,86=1,09

Nr 14 232:254,86=0,91

Nr 15 183:254,86=0,72

 

 

 

 

Sporządził;

Podinspektor Marek Kamrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-10-2012 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 30-10-2012 12:32