Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/133/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.


UCHWAŁA NR XIX/133/12
RA
DY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
12 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ) z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 29.400,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Urząd Gminy Stare Czarnowo

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

9 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

1 200,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 200,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

15 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 200,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

4 200,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

4 200,00

Razem:

29 400,00

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 29.400,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

- 15 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

- 15 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 15 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 14 400,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

- 14 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

- 14 400,00

Razem:

29 400,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XIX/133/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 listopada 2012r.

Zwiększeniu ulega wartość dotacji przyznanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu o kwotę 15.000 zł w związku z pracami polegającymi na rozprowadzeniu instalacji gazowej w remizie w Kołbaczu - Dział 754, Rozdział 75412, § 75412,

W Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wartość planowanych wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dokonanie wycen i ogłoszeń w prasie w związku z planowanymi sprzedażami nieruchomości (działka w Binowie, mieszkania w „starej” szkole w Starym Czarnowie) oraz opłatami za wieczyste użytkowanie działek, zgodnie z obciążeniami dokonanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Do planu wydatków w Dziale 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne dodaje się 1.200 zł z przeznaczeniem na wyrysy i wypisy map geodezyjnych w związku z planowaną sprzedażą działki w Binowie.

O kwotę 4.200 zł zwiększony zostaje plan wydatków na stypendia socjalne dla uczniów. Korekty planu dokonuje się związku ze zmiana wysokości dodatku rodzinnego, która jest podstawa wyliczenia minimalnej kwoty stypendium szkolnego oraz z weryfikacją kwoty kryterium dochodowego w pomocy społecznej na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Środki finansowe na sfinansowanie powyższych zmian w planie wydatków pochodzą z oszczędności w wydatkach na modernizację drogi w Żelisławcu (Dział 600, Rozdział 60016, § 6050 - 15.000 zł), oraz w wydatkach na wywóz śmieci (Dział 900, Rozdział 90003, § 4300 - 14.400 zł)

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 21-11-2012 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2012 08:51