Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/137/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r. Na

 

UCHWAŁA NR XIX/137/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia  12 listopada 2012r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.567) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005r. Nr 143, poz. 1199;  z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy  z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179 poz.1484; z 2006r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475)

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

 

       § 1. W uchwale Nr XII/80/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Zach.    z 2011r. Nr 146 poz.2864) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  załącznik nr 1 do powyższej uchwały  otrzymuje brzmienie o treści  określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do powyższej uchwały  otrzymuje brzmienie o treści  określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

           

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                              Kazimierz Mendak

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                         do uchwały nr XIX/137/12 Rady Gminy Stare Czarnowo                                                                                                       

                                                       z dnia  12 listopada 2012r.

 

 

            Na podstawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), art.5  ust. 1 w pkt 2 lit.d  otrzymał brzmienie:

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.

art.6 ust.9 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.”

 

            W związku z powyższym należy dokonać zmiany wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych.

 

 

 

Sporządziła;

Olga Stolarska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 21-11-2012 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 02-01-2013 12:26