Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/154/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXI/154/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887; z 2012r. poz.567) oraz § 6, § 7, załącznika nr 3 tabela I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398/,

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

     § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:  

·  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  5454,00 zł brutto

·  dodatek funkcyjny w kwocie 1857,60 zł brutto

·  dodatek specjalny w wysokości wynoszącej 32% łącznie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego  2339,71 zł brutto

·  20% dodatku za wieloletnią pracę w kwocie  1090,80 zł brutto

    § 2. Traci moc uchwała nr XX/154/08 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 10 września 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                    Kazimierz Mendak

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/154/12 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.


    Aktualne wynagrodzenie, które otrzymuje Wójt przyznane zostało  10 września 2008 roku. Przez czteroletni okres wynagrodzenie nie było regulowane. W sterze oświatowej następuje wzrost wynagrodzeń corocznie o blisko 7%. Na przestrzeni 4 lat daje to wzrost wynagrodzenia o ponad 26%. Dla porównania w urzędzie gminy Stare Czarnowo przez okres ostatnich 4 lat wynagrodzenia w ogóle nie były regulowana, od 2009 roku nie było żadnych podwyżek.

    Przedkładając corocznie Radzie Gminy projekt budżetu celem zatwierdzenia od 4 lat rezygnowano z podnoszenia płac w urzędzie. Argumentowano to zawsze innymi ważnymi potrzebami gminy. Nie planując podwyżek kierowano się ważnymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy, w które to kierowane były wszystkie możliwe środki finansowe. W tym właśnie okresie realizowano wiele inwestycji, które to wymagały olbrzymiego wkładu pracy  w przygotowanie, wdrożenie a przede wszystkim w pozyskanie środków zewnętrznych.

   W obecnym roku, ale również w latach ubiegłych gmina pozyskała ich wiele, pozwoliło to zrealizować znaczące inwestycje m.in wybudować salę gimnastyczną w Kołbaczu wraz ze stadionem, zmodernizować przedszkole w Kołbaczu, wybudować komplet boisk sportowych w Starym Czarnowie, kanalizację w Starym Czarnowie, nową drogę w Starym Czarnowie, w Dobropolu, Żelisławcu, Dębinie, Komorówce. Planuje się również zbudować ścieżkę rowerową, kanalizację w Kołowie /pozytywna ocena Urzędu Marszałkowskiego/

   Dzięki działaniom Wójta udało się sfinalizować znaczącą inwestycję polegającą na budowie wodociągu z ujęcia wody ,,Miedwie” w kierunku południowej części gminy /20.11.2012r. –podpisana umowa pomiędzy Gminą a ZWIK/. Trwają również zaawansowane prace polegające na przejęciu docelowym oczyszczalni ścieków w Kołbaczu oraz dostosowaniu jej do odpowiednich standardów. Realizowanych będzie również wiele innych kolejnych inwestycji, które to wymagają olbrzymiego wysiłku polegającego na zdobyciu środków a następnie realizacji.

   Zakres wykonywanych przez Gminę zadań własnych, zleconych i powierzonych jest bardzo szeroki oraz nieustannie zwiększany. Gmina nadal prowadzi wiele znaczących inwestycji wymagających ze strony Wójta nieustannego zaangażowania, stałego nadzoru oraz podejmowania decyzji.

   Mając na względzie powyższe proponuje się zmienić wynagrodzenie Wójtowi Gminy Stare Czarnowo przyznając wzrost wynagrodzenia zasadniczego na przestrzeni 4 lat o 8%. Wójt Gminy będąc jednoosobowym organem wykonawczym Gminy obciążony jest całym bagażem kompetencji i osobistej odpowiedzialności za całokształt pracy.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                    Kazimierz Mendak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 14:12