Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/161/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2013r.


UCHWAŁA NR XXII/161/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty

i Spraw Społecznych na 2013r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 48, poz. 822)

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2013r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/161/13

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 25 stycznia 2013r.

Plan pracy

Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych

na 2013 rok.

I kwartał 2013.

 1. Opracowanie planu pracy na 2013r. oraz sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012.

 2. Działalność bibliotek działających na terenie Gminy Stare Czarnowo.

 3. Realizacja programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami.

 4. Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem i narkomanią - na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.

 5. Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Kołbaczu i Wójtem Gminy w sprawie funkcjonowania ośrodka po 2014r.

 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

II kwarta 2013r.

 1. Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym

 2. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego FAGUS za 2012r.

 3. Sprawozdanie z działalności bibliotek w Starym Czarnowie i Kołbaczu - wykorzystanie budżetu w 2012r.

 4. Wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologii.

 5. Działalność OSP na terenie Gminy.

 6. Działalność świetlic i placów zabaw działających na terenie Gminy Stare Czarnowo.

 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2013r.

 1. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu dotycząca przygotowania do roku szkolnego 2013/2014 (szkoła + przedszkole, hala sportowa).

 2. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury i rekreacji.

 3. Działalność Klubu Sportowego FAGUS -wykorzystanie budżetu w I półroczu 2013r.

 4. Spotkanie z kierownikami Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz zapoznanie się z ich działalnością.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2013r.

 1. Wykorzystanie budżetu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku w jednostkach kultury, oświaty i świetlicach wiejskich.

 2. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy pod względem bezpieczeństwa.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

Komisja w składzie:

 1. Marczewska Renata - przewodnicząca komisji

 2. Krzemień Grzegorz - członek komisji

 3. Szajewski Łukasz - członek komisji

 4. Kłosiński Grzegorz - członek komisji

 5. Kopczyńska Stanisława - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 06-02-2013 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2013 08:56