Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIX/212/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie 2013-12-30 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXIX/211/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/202/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2014 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2013-12-30 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXIX/210/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo 2013-12-30 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXIX/209/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2014 2013-12-30 13:47
dokument UCHWAŁA NR XXIX/208/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo 2013-12-30 13:46
dokument UCHWAŁA NR XXIX/207/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2013. 2013-12-30 13:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/206/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2013. 2013-12-30 13:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/205/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Gminy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w miejscowości Kołbacz. 2013-12-30 13:44
dokument UCHWAŁA NR XXVIII / 204 /13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego. 2013-11-20 13:11
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/203/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego. 2013-11-20 13:11
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/202/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2014 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2013-11-20 13:08
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/201/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2013-12-31 09:14
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/200/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-11-20 13:06
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/199/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2014 2013-11-20 13:05
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/198/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2014 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2013-11-20 10:19
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/197/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 r. 2013-11-20 10:18
dokument UCHWAŁA NR XXVII/196/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2013 2013-11-20 13:42
dokument UCHWAŁA NR XXVII/195/13 RDY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2013-11-20 13:41
dokument UCHWAŁA NR XXVII/194/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 r. 2013-11-20 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXVII/193/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 2013-11-20 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/281/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo 2013-11-20 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXVII/191/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 2013-11-20 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXVI/190/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2013-10-04 09:56
dokument UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Czarnowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 2013-10-04 09:54
dokument UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2013-10-04 09:57
dokument UCHWAŁA NR XXVI/187/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-10-04 09:59
dokument UCHWAŁA NR XXVI/186/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo. 2013-10-04 09:52
dokument UCHWAŁA NR XXVI/185/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2013-10-04 09:50
dokument UCHWAŁA NR XXVI/184/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 r. oraz zmiany w uchwale Nr XXI/147/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013. 2013-10-04 09:49
dokument UCHWAŁA NR XXV/183/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 roku. 2013-06-25 13:38
dokument UCHWAŁA NR XXV/182/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. 2013-06-25 13:38
dokument UCHWAŁA NR XXV/181/13 RADY GMINMY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Czarnowo w drodze przetargu nieograniczonego. 2013-06-25 13:37
dokument UCHWAŁA NR XXV/180/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Czarnowo w drodze przetargu nieograniczonego. 2013-06-25 13:37
dokument UCHWAŁA NR XXV/179/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2013-06-25 13:36
dokument UCHWAŁA NR XXV/178/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie. 2013-06-25 13:19
dokument UCHWAŁA NR XXV/177/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie. 2013-06-25 13:17
dokument UCHWAŁA NR XXV/176/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 2013-06-25 12:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/175/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2012. 2013-06-25 12:36
dokument UCHWAŁA NR XXV/174/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. 2013-06-25 12:34
dokument UCHWAŁA NR XXIV / 173 /13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stare Czarnowo prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Glinna, Stare Czarnowo, Kołbacz, Żelewo i Dębina 2013-05-17 09:37
dokument UCHWAŁA NR XXIV/172/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XXIII/169/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2013r. 2013-05-17 09:36
dokument UCHWAŁA NR XXIV/171/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2013-05-17 09:36
dokument UCHWAŁA NR XXIV/170/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015. 2013-05-17 09:38
dokument DOKUMENT NIUEAKTUALNY-UCHYLONY- UCHWAŁA NR XXIII/169/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stare Czarnowo prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Glinna, Stare Czarnowo, Kołbacz, Żelewo i Dębina. 2013-05-17 09:47
dokument UCHWAŁA NR XXIII/168/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 2013-03-28 12:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII/167/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2013-03-28 12:30
dokument UCHWAŁA NR XXIII/166/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 r. 2013-03-28 12:25
dokument UCHWAŁA NR XXIII/165/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 r. oraz zmiany w uchwale Nr XXI/147/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013. 2013-03-28 12:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII/164/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego. 2013-03-28 12:24
dokument UCHWAŁA NR XXIII/163/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. 2013-03-28 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXIII/162/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2013. 2013-03-28 12:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/161/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2013r. 2013-02-06 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXII/160/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2013r. 2013-02-06 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXII/159/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2013r. 2013-02-06 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXII/158/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. 2013-02-06 08:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/157/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2013r. 2013-02-06 08:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/156/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2013-02-06 08:54