Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXV/178/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie.


UCHWAŁA NR XXV/178/13
RADY GMINY STARE
CZARNOWO
z dnia
7 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXI/151/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie poprzez dodanie do obszaru objętego zmianą działki Nr 42/2 w obrębie geodezyjnym Dobropole Gryfińskie, a także wprowadzenie zmiany ustalonego w studium przebiegu ścieżki rowerowej na jej lokalizację po trasie zlikwidowanej linii kolejowej tj. na działkach:

- dz. nr 23/8   obręb Stare Czarnowo;

- dz. nr 580    obręb Stare Czarnowo;

- dz. nr 312    obręb Glinna;

- dz. nr 308    obręb Glinna;

- dz. nr 62      obręb Glinna;

- dz. nr 273    obręb Glinna;

- dz. nr 274    obręb Glinna;

- dz. nr 1        obręb Kartno;

- dz. nr 265    obręb Żelisławiec;

- dz. nr 53     obręb Żelisławiec.

§ 2. Uzupełnia się granice obszarów objętych zmianą studium poprzez:

- zmianę załącznika graficznego Nr 2. Aktualny zasięg granic obszarów objętych zmianą w obrębie Dobropole Gryfińskie pokazuje Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz

- dodanie Załącznika graficznego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały obrazującego planowany nowy przebieg ścieżki rowerowej.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXV/178/13 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia
7 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany studium, w myśl art. 27 w/w ustawy, mają na celu uaktualnienie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia rozwoju struktury przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów w związku z wnioskiem grupy inwestorów - właścicieli i użytkowników wieczystych terenów objętych zmianą.

O uzupełnienie treści uchwały Nr XXI/151/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie, wystąpiła z wnioskiem pani Anna Braczyńska właścicielka dz. Nr 42/2 obręb Dobropole Gryfińskie.

Zmiana przebiegu ścieżki rowerowej ustalonego w obowiązującym Studium następuje na wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo i ma na celu przeniesienie jej w nową lokalizację ze względu na atrakcyjność krajobrazową i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sporządził:

Inspektor K. Nowicki

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 25-06-2013 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2013 13:19