Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXII/245/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie z

UCHWAŁA NR XXXII/245/06

UCHWAŁA NR XXXII/245/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lutego 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w sposób następujący:

  1. w wysokości 2,50 zł netto za 1 m3 wody
  2. opłatę stałą miesięczną w wysokości 4,44 zł netto za montaż, wymianę, odczyt i rozliczanie wodomierza głównego będącego własnością przedsiębiorstwa lub za punkt poboru w rozliczeniach ryczałtowych
  3. opłatę stałą miesięczną w wysokości 2,03 zł netto za odczyt i rozliczanie wodomierza będącego własnością usługobiorcy w lokalu budynku wielolokalowego
  4. opłatę stałą miesięczną w wysokości 2,03 zł netto za odczyt i rozliczanie wodomierza dodatkowego (podlicznika) zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§ 2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

  1. w wysokości 6,74 zł netto za 1 m3 ścieków
  2. opłatę stałą miesięczną w wysokości 2,03 zł netto za odczyt i rozliczanie punktu pomiaru odbiorców obsługiwanych wyłącznie w zakresie odprowadzanie ścieków

§ 3. Do opłat wymienionych w § 1 i 2 doliczany będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.

§ 4. Taryfy wymienione w § 1 i 2 dotyczą urządzeń eksploatowanych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie.

§ 5. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości 1,75 zł netto do każdego m3 odprowadzanych ścieków.

§ 6. Dopłata określona w § 5 ma zastosowanie do odbioru ścieków dokonanych w okresie od 01 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

§ 7. Dopłata, o której mowa w § 5, będzie przekazywana z budżetu Gminy  Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, miesięcznie po przedłożeniu faktury VAT wraz z rozliczeniem odprowadzanych ścieków.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIX/271/2001 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i wprowadzania ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  01 marca 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-02-2006 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 15:18