Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/247/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/247/06

UCHWAŁA NR XXXIV/247/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 / Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 26.069 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.368 zł
Rozdział 75020 Starostwo powiatowe 2.300 zł
  § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.300 zł
Rozdział 75023 Urząd Gminy 5.068 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 5.068 zł
 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.815 zł
Rozdział 75621 Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.815 zł
  § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10.815 zł
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7.886 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.886 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.886 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 26.069 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.300 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 2.300 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.300 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.883 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.883 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 15.883 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7.886 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 7.886 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.886 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/247/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.

Środki finansowe pozyskane jako odsetki od środków zgromadzonych na koncie lokaty finansowej w BS Chojna O/Stare Czarnowo w wysokości 5.068 zł oraz  kwota 10.815 zł wynikająca ze zwiększenia planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczone zostaną na remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Dobropolu.

Kwota 7.886 zł wynikająca z obliczeń ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006 przeznaczona będzie na rozbudowę placów zabaw dla dzieci.

Do budżetu Gminy wprowadza się również kwotę 2.300 zł wynikającą z aneksu nr 6 zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Gryfińskiego a Wójtem Gminy w Starym Czarnowie do umowy z dnia 10.03.2000 r. dot. ustalania wysokości środków finansowych na realizację zawartych w dniach 20.02.1991 r. i 15.12.1992 r. porozumień w sprawie prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:15