Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie

UCHWAŁA Nr XXXIV/250/06

UCHWAŁA Nr XXXIV/250/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust.1 i 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 953, Nr 130, poz.1087)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXX/232/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 3, poz. 40 z dnia 13 stycznia 2006 r.).
  2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/250/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 27 ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Binowo na wniosek Wójta.
Wójt rozpatrzył złożone wnioski w sprawie sporządzenia zmiany planu w granicach miejscowości Binowo i przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem zmiany planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania zmiany planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:18