Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/252/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXIV/252/06

UCHWAŁA NR XXXIV/252/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.
 

w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W § 11 statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo tj. sołectwa Stare Czarnowo, sołectwa Dobropole Gryfińskie, sołectwa Kartno, sołectwa Żelisławiec, sołectwa Binowo, sołectwa Kołowo, sołectwa Kołbacz, sołectwa Dębina, sołectwa  Żelewo, sołectwa Glinna, sołectwa Komorówko, sołectwa Nieznań, stanowiących załączniki odpowiednio od 1 do nr 12, do uchwały Nr XIII / 89 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 3, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

  1. dodaje się ust. 3 o treści
    " 3. Sołtys może dokonywać doręczeń wszelkich pism (w tym decyzji) w  postępowaniu podatkowym, prowadzonym przez Wójta jako organ podatkowy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIV/252/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 144 ustawy ordynacji podatkowej " organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów".
Tylko osoby wskazane w tym artykule mogą doręczać pisma za pokwitowaniem.
W związku z powyższym należy dokonać zmiany w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo, by sołtys był osobą uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów stosownie do art.144 i mógł dokonywać czynności jw.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:21