Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/264/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXVI/264/06

UCHWAŁA NR XXXVI/264/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 lipca 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 64, poz. 456 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gminną nr 411/2 o powierzchni 500 m2, z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo na poszerzenie nieruchomości przyległych działek o numerach 411/1 i 411/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości nr 411/2 o powierzchni 500 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo. Nieruchomość ma założoną Księgę wieczystą nr 17587 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Gryfinie. W rejestrze gruntów posiada symbol użytku R III b.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność  1 stycznia 2004 roku oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego , działka oznaczona jest symbolem 41 M,U – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przylega do działki nr 411/1 Państwa Marzeny i Janusza Kałuckich oraz do działki nr 411/3 Pani Haliny Adamskiej.
Działka nr 411/2 jest użytkowana przez w/w na podstawie umowy dzierżawy z Wójtem Gminy Stare Czarnowo.
Dnia 12.01.2006 r. Pani Halina Adamska i Pan Janusz Kałucki złożyli w Urzędzie Gminy wniosek o kupno dzierżawionej działki nr 411/2, która jest im niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych na własność nieruchomości przyległych.  W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, posiada małą powierzchnię oraz nietypowy kształt (w załączeniu wyrys geodezyjny) zasadnym było by sprzedanie zainteresowanym przyległej nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  o gospodarce nieruchomościami.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-07-2006 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 14:46