Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/271/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty.

UCHWAŁA NR XXXVII/271/06

UCHWAŁA NR XXXVII/271/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż najemcy, nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym działki nr 51/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna o powierzchni 0,2441 ha .

§ 2. W przypadku sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe najemcy  Rada Gminy Stare Czarnowo wyraża zgodę na udzielenie nabywcy, przy jednorazowej wpłacie należności, 80 % bonifikaty na lokal mieszkalny i budynki gospodarcze.

§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego pokrywa kupujący.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVII/271/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

Zgodnie z przepisem art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe.
W przypadku sprzedaży nieruchomości w Glinnej na rzecz niżej wymienionego dotychczasowego najemcy zasadnym jest udzielenie bonifikaty w wskazanej wysokości. Pani Sylwia Litwin zam. Glinna nr 5 jest najemcą gminnej nieruchomości – działki nr 51/4 w obrębie ewidencyjnym Glinna , na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 20.06.2006 r.  Wyżej wymieniona złożyła wniosek o kupno nieruchomości.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 09:35