Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/281/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom.

UCHWAŁA NR XXXVIII/281/06

UCHWAŁA NR XXXVIII/281/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456 , Nr 104, poz. 708 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

 1. lokali mieszkalnych na działce nr 288/5 znajdujących się w budynku nr 24 A,B,C,  w miejscowości Glinna najemcom:
  • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,65 m2 - najemca,
  • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 79,65 m2 - najemca,
  • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 67,81 m2 - najemca,
  • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 67,99 m2 - najemca,
  • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 67,99 m2 - najemca,
  • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 67,99 m2 - najemca,
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 67,61 m2 - najemca,
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 79,85 m2 - najemca,
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 67,61 m2 - najemca.
 2. pomieszczeń w budynkach gospodarczych i garaży, przynależnych do mieszkań,  położonych na działkach nr 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, 288/15, 288/23.

§ 2. Przy sprzedaży lokali o których mowa w §1 pkt 1 stosuje się zapisy uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV / 17/ 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycena  nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazecie, opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVIII/281/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.

Zgodnie z przepisem art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku , udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe.
W przypadku sprzedaży nieruchomości w Glinnej na rzecz niżej wymienionych dotychczasowych najemców zasadnym jest udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV / 17/ 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom:

 • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,65 m2   - najemca  Żygadło Stanisław,
 • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 79,65 m2   - najemca  Mular Ryszard,
 • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 67,81 m2   - najemca  Stępień Jarosław,
 • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 67,99 m2   - najemca  Fabijański Witold,
 • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 67,99 m2   - najemca  Kaźmierczak Andrzej,
 • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 67,99 m2   - najemca  Michalski Marian,
 • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 67,61 m2   - najemca  Der Zygmunt,
 • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 79,85 m2   - najemca  Szymczak Henryk,
 • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 67,61 m2   - najemca  Barska Iwona.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-10-2006 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2006 18:34