Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/267/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2013r. 2014-11-13 10:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/266/2014 w sprawie zasad udzielania stypendiów 2014-11-13 10:19
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/265/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej niezabudowanej z obrębu ewidencyjnego Dębina. 2014-11-13 10:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/264/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014 2014-11-13 10:17
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2015 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2014-11-13 10:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/262/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-11-13 10:15
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/261/2014 w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości 2014-11-13 10:14
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/260/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiacej podstawę do obliczenia podatku rolnego naobszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2015 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2014-11-13 10:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/259/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. 2014-11-13 10:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/258/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. 2014-11-13 10:03
dokument UCHWAŁA NR XXXV/257/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierun-ków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach Radzi-szewo Las i Żelisławiec. 2014-09-30 09:45
dokument UCHWAŁA NR XXXV/256/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie. 2014-09-30 09:43
dokument UCHWAŁA NR XXXV/255/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Binowo. 2014-09-30 09:41
dokument UCHWAŁA NR XXXV/254/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo. 2014-09-30 09:40
dokument UCHWAŁA NR XXXV/253/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stare Czarnowo prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołbacz. 2014-09-30 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXV/252/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2014-09-30 09:38
dokument UCHWAŁA NR XXXV/251/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2014-09-29 14:39
dokument UCHWAŁA NR XXXV/250/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. oraz zmiany w uchwale Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu 2014-09-29 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/249/2014 w sprawie opinii dotyczącej korekty obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2014-06-27 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/248/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia 2014-06-27 09:38
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/247/2014 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVI/186/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2014-06-27 09:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/246/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 2014-06-27 09:36
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/245/2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3 2014-06-27 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/244/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2014-06-27 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/243/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. oraz zmiany w uchwale Nr 2014-06-27 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/242/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania 2014-06-27 09:26
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/241/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2013 rok 2014-06-27 09:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/240/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. 2014-06-27 09:24
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/239/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Stare Czarnowo do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. 2014-06-27 09:23
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/238/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo 2014-04-30 10:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/237/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. oraz zmiany w uchwale Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2014. 2014-04-30 10:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/236/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo 2014-04-30 10:55
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/235/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2014-2015 2014-04-30 10:54
dokument UCHWAŁA NR XXXII/234/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stare Czarnowo. 2014-04-07 13:59
dokument UCHWAŁA NR XXXII/233/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO . w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej. 2014-04-07 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXXII/232/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2014 roku. 2014-04-07 13:56
dokument UCHWAŁA NR XXXII/231/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 2014-04-07 13:55
dokument UCHWAŁA NR XXXII/230/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2014-04-07 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXXII/229/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. 2014-04-07 13:51
dokument UCHWAŁA NR XXXII/228/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2014. 2014-04-07 13:51
dokument UCHWAŁA NR XXXI/227/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. 2014-02-06 11:14
dokument UCHWAŁA NR XXXI/226/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2014-02-06 11:13
dokument UCHWAŁA NR XXX/225/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:09
dokument UCHWAŁA NR XXX/224/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:08
dokument UCHWAŁA NR XXX/223/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:07
dokument UCHWAŁA NR XXX/222/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:06
dokument UCHWAŁA NR XXX/221/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:04
dokument UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:00
dokument UCHWAŁA NR XXX/219/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 11:00
dokument UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 10:59
dokument UCHWAŁA NR XXX/217/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXX/216/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 10:56
dokument UCHWAŁA NR XXX/215/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXX/214/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 09:25
dokument UCHWAŁA NR XXX/213/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO 2014-02-06 09:23