Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXI/164/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2004-12-27 18:50
dokument UCHWAŁA NR XXI/163/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat. 2004-12-27 18:49
dokument UCHWAŁA Nr XXI/162/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu 2004-12-27 18:47
dokument UCHWAŁA Nr XXI/161/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagradzania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu 2004-12-27 18:46
dokument UCHWAŁA Nr XXI/160/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego prz 2004-12-27 18:45
dokument UCHWAŁA Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Cz 2004-12-27 18:42
dokument Uchwała Nr XXI/158/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r. 2004-12-27 18:38
dokument Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. W sprawie: zmiany budżetu na 2004 r. 2004-12-27 18:37
dokument UCHWAŁA NR XXI/156/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2005. 2004-12-27 18:36
dokument UCHWAŁA NR XXI/155/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005r. 2004-12-27 18:34
dokument UCHWAŁA NR XXI/154/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. 2004-12-27 18:33
dokument UCHWAŁA NR XXI/153/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia.2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leś 2004-12-27 18:30
dokument UCHWAŁA NR XXI/152/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. 2004-12-27 18:29
dokument UCHWAŁA NR XXI/151/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  in 2004-12-27 18:27
dokument UCHWAŁA NR XXI/150/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005. 2004-12-27 18:26
dokument UCHWAŁA NR XXI/149/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2004-12-27 18:24
dokument UCHWAŁA NR XX/148/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do podpisania umowy z Grupą Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie. 2004-11-02 18:09
dokument UCHWAŁA NR XX/147/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2004-11-02 18:07
dokument UCHWAŁA NR XX/146/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2004-11-02 18:06
dokument UCHWAŁA NR XX/145/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej" 2004-11-02 18:04
dokument UCHWAŁA NR XX/144/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r. 2004-11-02 18:03
dokument UCHWAŁA NR XX/143/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody. 2004-11-02 18:02
dokument UCHWAŁA NR XX/142/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i okre 2004-11-02 18:00
dokument UCHWAŁA NR XX/141/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowie. 2004-11-02 17:58
dokument UCHWAŁA NR XIX/140/04 Rady  Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2004-09-22 19:49
dokument UCHWAŁA NR XIX/139/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. 2004-09-22 19:48
dokument UCHWAŁA NR XIX/138/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu na 2004r. 2004-09-22 19:47
dokument UCHWAŁA NR XIX/137/04 Rady  Gminy Stare Czarnowo dnia 13 września 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2004-09-22 19:45
dokument UCHWAŁA NR XIX/136/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 - 2013 2004-09-22 19:43
dokument UCHWAŁA NR XIX/135/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gm 2004-09-22 18:51
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/134/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie. 2004-07-03 12:17
dokument UCHWAŁA NR XVIII/133/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej na sprzedaż nieruchomości w Dębinie. 2004-07-03 12:14
dokument UCHWAŁA NR XVIII/132/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na 2004r 2004-07-03 12:13
dokument UCHWAŁA NR XVIII /131/04 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo  podmiotom nie zaliczanym do sektora finan 2004-07-03 12:12
dokument UCHWAŁA NR XVII/130/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Nieznaniu, Dębinie, Kołbaczu, Glinnej. 2004-05-10 14:43
dokument UCHWAŁA NR XVII/129/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu. 2004-05-10 14:42
dokument UCHWAŁA NR XVII/128/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi w miejscowości Glinna 2004-05-10 14:41
dokument UCHWAŁA NR XVII/127/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo  podjętych w dniu 15.09.2003r. 2004-05-10 14:40
dokument UCHWAŁA NR XVII/126/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej z gminą niemiecką. 2004-05-10 14:39
dokument UCHWAŁA NR XVII/125/04 Rady Gminy Stare Czarnowoz dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą " Związek gmin Zachodnich". 2004-05-10 14:38
dokument UCHWAŁA NR XVII/124/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999r. 2004-05-10 14:34
dokument UCHWAŁA NR XVII/123/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiana  budżetu. 2004-05-10 14:31
dokument UCHWAŁA NR XVII/122/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działal 2004-05-10 14:30
dokument UCHWAŁA NR XVII/121/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2004-05-10 14:29
dokument UCHWAŁA NR XVII/120/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium. 2004-05-10 14:28
dokument UCHWAŁA NR XVI/119/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Śmierdnica Las. 2004-05-10 14:27
dokument UCHWAŁA NR XVI/118/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębie Binowo. 2004-05-10 14:26
dokument UCHWAŁA NR  XVI/117/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 2004-05-10 14:25
dokument UCHWAŁA NR XVI/116/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2004r. 2004-05-10 14:24
dokument UCHWAŁA NR XVI/115/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 20 2004-05-10 14:22
dokument UCHWAŁA NR XV/114/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie dzierżawy działki zabudowanej świetlicą  w drodze bezprzetargowej. 2004-05-10 14:15
dokument UCHWAŁA NR XV/113/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycji i remontów Gminy Stare Czarnowo. 2004-05-10 14:14
dokument UCHWAŁA  NR XV/112/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. 2004-05-10 14:13
dokument UCHWAŁA NR XV/111/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie  wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej. 2004-05-10 14:12
dokument UCHWAŁA NR  XV/110/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  30 stycznia 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. 2004-05-10 14:11
dokument UCHWAŁA  NR XV/109/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości pod oczyszczalnią ścieków  w Kartnie. 2004-05-10 14:09
dokument UCHWAŁA NR XV/108/04 Rady  Gminy  Stare  Czarnowo z  dnia  30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2004-05-10 14:08
dokument UCHWAŁA NR XV/107/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2004 rok. 2004-05-10 14:07
dokument UCHWAŁA NR XV/106/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia  30 stycznia 2004 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Rolnictwa,Rzemiosła i Ochrony  Środowiska na 2004 rok. 2004-05-10 14:06
dokument UCHWAŁA NR XV/105/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia  2004 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok. 2004-05-10 14:05
dokument UCHWAŁA NR XV/104/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004r. w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Komisji  Rewizyjnej na  2004 rok. 2004-05-10 14:04
dokument UCHWAŁA  NR XV/103/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004 r. w  sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2004 rok. 2004-05-10 14:03
dokument UCHWAŁA NR  XV/102/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2004 rok. 2004-05-10 13:59